fbpx
Schema i6P
 
Schema i6P01
 

特色

..........................................................................................................................................................................................

磨沙閃亮半透明iPhone 6p保護殼

能無阻隔觸控所有按鈕

防刮花伸延性膠制物料

多種顏色選擇

 

 
 
 
 
 
 
Schema i6P02
 
 

產品簡介

.........................................................................................................................................................................................

Schema-i6p磨沙閃亮半透明iPhone 6plus保護殼,能保護你的手機之餘又能為原裝設計加添色彩。

保護殼設有開口位置,確保能觸控所有按鈕。

防刮花伸延性膠制物料能時常為你的提供全面性保護。

 

 

...........................................................................................................
Schema i6P03  Schema i6P04Schema i6P05